UA-109322840-1
$ DOLAR → Alış: 8,61 / Satış: 8,64
€ EURO → Alış: 10,28 / Satış: 10,32

İHALE İLANI GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR YATILI BÖLGE ORTAOKULU-GÜZELKONAK MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

İHALE İLANI  GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR  YATILI BÖLGE ORTAOKULU-GÜZELKONAK MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
  • 06.08.2019
  • 550 kez okundu

İHALE İLANI

GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR

YATILI BÖLGE ORTAOKULU-GÜZELKONAK MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

RESMİ İLAN HABERİ

63 KALEM GENEL GIDA ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 21 inci maddesinin a bendine göre pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası     :           2019/374581

1-İdarenin

a) Adresi          :           Korgan Köyü Güzelkonak Mez. GÜZELKONAK YBO NO:11 30800 GÜZELKONAK ŞEMDİNLİ/HAKKARİ

b) Telefon ve faks numarası      :           4384514071 – 4384514076

c) Elektronik Posta Adresi        :           748209@meb.k12.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi         :           https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

 

2- İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı           :           63 KALEM GENEL GIDA(MEYVE ,SEBZE ,ET VE EKMEK, BAKLİYAT) ALIMI

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri    :           GÜZELKONAK YATILI BÖLGE ORTAOKULU PANSİYON AMBARI

c) Teslim tarihi  :           09/09/2019 İLE 31/12/2019 TARİHLERİ ARASINDA TEK PARTİ HALİNDE

TESLİM EDİLECEK

1.KURU GIDA MALZEMESİ BİR SEFERDE GETİRİLİP KOMİSYONDAN GEÇTİKTEN SONRA PANSİYON AMBAR MEMURUNA TESLİM EDİLECEKTİR.

2. KAHVALTI, ET VE SEBZE, MEYVE GİBİ YİYECEKLER HAFTADA BİR PAZARTESİ GÜNLERİ GETİRİLECEK VE KOMİSYON ONAY VERDİKTEN SONRA AMBAR MEMURUNA TESLİM EDİLECEKTİR.

3 EKMEK GÜNLÜK GETİRİLECEK, STANDARTLARA UYGUN OLACAK, 210 GR SOMUN EKMEĞİ OLACAK, TAZE OLMADIĞI TAKTİRDE TESLİM ALINMAYACAKTIR.

4 GETİRİLEN MALZEMELER AMBARA TESLİM EDİLİNCEYE KADAR İHALEYİ ALAN FİRMAYA AİTTİR.

3- Yeterlik değerlendirilmesinin

a) Yapılacağı yer           :           KORGAN KÖYÜ GÜZELKONAK MEZRASI NO:11 ŞEMDİNLİ

b) Tarihi ve saati           :           23.08.2019 – 10:00

4. Yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :

4.1. Yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3 Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen başvuru mektubu,

4.1.4 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Başvurular, ihale tarih ve saatine kadar GÜZELKONAK YATILI BÖLGE ORTAOKULU KÜTÜPHANESİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem/kalemleri için teklif edilen birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, fiyatı içeren ilk teklif verme tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.

11. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

12. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Kaynak: ŞEMDİNLİ HABER GAZETESİ

Etiketler: /

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ